top of page

Group

Public·74 members

Nơi này của Bến Tre dân cày rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường

Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay. Nhiều hội viên trong chi hội thu nhập 2 - 3 tỷ đồng/năm trong khoảng kiểng mai vàng...", Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội nai lưng Văn Kha, phố Vĩnh Thành, thị xã Chợ Lách, thức giấc Bến Tre.Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) vừa doanh nghiệp Đại hội cộng tác phố (HTX) Mai vàng Vĩnh Thành (ngày 11/11/2022). Đây là sự cố gắng, phấn đấu sau 13 năm của chi hội từ khi còn với tên “Tổ kết liên cung cấp mai vàng”.

Thành công ban đầu

mai phôi là gì, khi mới ra đời, “Tổ liên kết cung ứng mai vàng” chỉ với 16 thành viên (mỗi hộ là 1 thành viên) tại ấp Phú Hội. Trong 16 thành viên, mang 10 thành viên là hộ nghèo. Sau 6 năm, tổ nâng cao lên 33 thành viên, trong ấy có 10 thành viên thoát nghèo bền vững. Diện tích cung ứng đạt 22 nghìn mét vuông, sản lượng trên 17 ngàn sản phẩm/năm.

Năm 2016, “Tổ liên kết cung ứng mai vàng” được đổi tên thành “Tổ hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội” sau này có tên “Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội”, sở hữu 43 thành viên.

Ông trần Văn Kha - Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội phấn khởi: “Chúng tôi đang thành lập cho chi hội, đặt hết máu nóng vào nghề cung cấp kiểng mai vàng.

Qua đấy, ngày càng đa dạng quý khách trong và ngoài thức giấc ưa thích. Thương hiệu kiểng mai vàng của chi hội ngày một tăng trưởng bền vững. Thu nhập trong khoảng kiểng mai vàng của 43 thành viên cũng tăng lên. Kế bên cung cấp kiểng mai tàn, hội viên trong chi hội còn cung cấp mai ghép”.

Năm 2020, hộ bán kiểng mai vàng trong chi hội chí ít cũng được 200 triệu đồng (sau lúc trừ chi phí). Tại ấp Phú Hội, ông Đỗ Văn Lâm là thành viên trong chi hội, Tết Nguyên đán 2020, chỉ trong 2 tuần ông đã bán hết một.200 cây mai tại vườn, tổng thu khoảng hai,4 tỷ đồng. Tết Nguyên đán 2021, ông với khoảng một.300 cây mai vàng bán hết tại vườn. Tết 2022, ông cũng thu lợi nhuận hơi cao trong khoảng kiểng mai vàng.Xem thêm: giá phôi mai vàng


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page