top of page

Group

Public·76 members

Nơi này của Bến Tre dân cày rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường


"Cái mới của chi hội là bán mai vàng tại vườn và bán qua mạng: Zalo, Facebook, Youtube… hiệu quả kinh tế rất cao. phổ quát hội viên trong chi hội thu nhập 2 - 3 tỷ đồng/năm trong khoảng kiểng mai vàng...", Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp phôi mai vàng đẹp Phú Hội è Văn Kha, xã Vĩnh Thành, quận Chợ Lách, thức giấc Bến Tre.

Xem thêm: cây mai vàng khủng nhất việt nam.


Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội, thị trấn Vĩnh Thành, thị xã Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) vừa tổ chức Đại hội hiệp tác xã (HTX) Mai vàng Vĩnh Thành (ngày 11/11/2022). Đây là sự nỗ lực, cố gắng sau 13 năm của chi hội từ khi còn sở hữu tên “Tổ liên kết cung cấp mai vàng”. người dùng mang thể tham khảo thêm về Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page